Drepturile pacientului

Politica managementului organizatiei este orientata catre client si vizeaza intelegerea necesitatilor curente si viitoare ale pacientilor si satisfacerea cerintelor acestora. Pentru a realiza acest deziderat conducerea Laboratorului de analize medicale a intreprins urmatoarele masuri:

  1. Informare prin Manualul utilizatorului, informatii verbale directe furnizate de catre personalul de specialitate de la receptie, informatii vizuale afisate in spatiul pentru primirea si inregistrarea pacientilor;
  2. Operativitate prin realizarea unui flux informational corespunzator la primirea si inregistrarea pacientilor, recoltarea probelor prin utilizarea unor spatii adecvate, numar corespunzator de personal si utilizarea de materiale sanitare moderne de unica folosinta. Primirea probelor si pregatirea acestora pentru analiza se realizeaza in maximum 2h de la recoltare. Faza preanalitica incepe in cel mai scurt timp dupa pregatirea probelor, in laborator existand personal de specialitate cu studii superioare si medii pe tot parcursul programului de lucru. Acest fapt permite realizarea corecta a investigatiilor de laborator a caror proceduri de lucru impun testarea imediata (ex. VSH, glicemie, transaminaze), cat si efectuarea investigatiilor in regim de urgenta care nu perturba efectuarea celorlalte analize. Buletinul de analiza se inmaneaza dupa 24h de la data recoltarii cu exceptia cazurilor in care procedura de lucru impune un timp mai mare.
  3. Siguranta: Masurile luate pentru siguranta pacientilor constau in primul rand in eliminarea riscurilor de contaminare cu agenti patogeni. In acest sens spatiile de lucru sunt adecvate ca marime si au dotarile tehnico-edilitare necesare utilizarii lor; personalul este scolarizat si instruit corespunzator, toate materialele sanitare sunt de unica folosinta (seringi, recipienti pentru recoltare, fese, pansament), igienizarea, dezinfectia spatiilor, gestionarea deseurilor medicale se realizeaza conform normelor MS si in conformitate cu procedura operationala PO-LAM-04 « Igienizarea, dezinfectia si gestionarea deseurilor medicale ».
  4. Intimitate: prin modul de organizare al spatiilor (distincte pentru fiecare etapa de activitate, cu accesul unei singure persoane in spatiul de recoltare), respectarea protocoalelor de recoltare si instruirea personalului sunt asigurate conditiile de protejare a intimitatii pacientilor care se adereseaza Laboratorului de analize medicale.
  5. Confidentialitate: asigurarea confidentialitatii in toate fazele de efectuare a analizelor medicale este realizata prin instruirea personalului privind necesitatea respectarii confidentialitatii, semnarea unui angajament deontologic cod Dc-11-01-2 in legatura cu intreaga activitate a firmei si a unei declaratii de confidentialitate in legatura cu drepturile pacientului, cod: Dc-11-01-1, afisarea diagramei de confidentialitate si a drepturilor pacientului cod: F04-MC-LAM-01_S02.
  6. Demnitate: personalul laboratorului este instruit in ceea ce priveste tratarea cu respect a pacientilor, fara deosebire de varsta, sex, nationalitate, etnie, religie, nivel de cultura, etc. Realizarea acestei cerinte este controlabila prin reactia de feed-back din partea pacientilor (sesizari, reclamatii) a carei tratare este documentata in procedura generala PG-LAM-04 « Servicii catre clienti ».
  7. Confort: asigurarea confortului este prezentat in procedura generala PG-LAM-12: « Conditii si mediu de lucru » la capitolul « Facilitati pentru pacienti ».
  8. Continuitate: toate datele de identificare a pacientilor si rezultatele analizelor medicale se regasesc in arhiva organizatiei incepand cu anul 1991. Accesul este posibil cu acordul managerului General la solicitarea justificata a pacientilor sau utilizatorilor rezultatelor analizelor. Continuitatea efectuarii analizelor medicale se asigura pentru o perioada de timp inscrisa in protocoalele de lucru, prin pastrarea si conservarea probelor biologice recoltate. In intervalul de timp admis de protocoalele de lucru, se poate extinde gama investigatiilor initiale sau repeta o analiza in conditii de necesitate.
  9. Opinie: dreptul la opinie a pacientilor si utilizarea rezultatelor analizelor medicale este documentat in procedura generala PG-LAM-04: « Servicii catre clienti ». Opiniile clientilor se completeaza de catre acestia in Chestionarul de satisfactie a clientului cod: FG-04-01, iar rezultatele se valorifica in mod obiectiv de catre managementul laboratorului. Opinia utilizatorilor privind eficacitatea rezultatelor se testeaza si in cursul intalnirilor directe dintre personalul laboratorului si cel din specialitatile clinile (vizite).

Drepturile pacientului sunt redate in diagrama cod: F04-MCL-01-S02.

Acest site folosește HTTP cookies . Continuarea navigării implică acceptarea lor.